Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Naam
Mw. Ir. L. D’Hoore
Mw. M. Hamelink
Mw. Drs. M. de Meijer-Boerjan
Dhr. W. Steenbeek
Dhr. Mr. J. Schaalje

Functie
Vice-voorzitter
Lid
Lid
Lid
Voorzitter

Aandachtsgebied en/of commissies
Onderwijs
Personeel
Financiën
Financiën
Organisatie