Onderwijskwaliteit

Als het gaat om de kwaliteit van ons onderwijs, ligt onze focus op:

  • Versterken van kennis, kunde en vaardigheden op het gebied van lezen, rekenen en burgerschapsvorming. Daarnaast krijgt ook de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen onze bijzondere aandacht.
  • Aandacht voor inclusiever onderwijs, talentontwikkeling, gezondheid en sportief gedrag.
  • Sociale veiligheid en pestbeleid.
  • Doorzetten van de Kindcentrum ontwikkeling op alle scholen.
  • Creëren van een zo optimaal mogelijke aansluiting op het voortgezet onderwijs.
  • Regionale doelen en ambities realiseren in partnership met primair en voortgezet onderwijs, KOV en gemeente.