GMR

De (gemeenschappelijke) medezeggenschap
In de GMR is iedere school vertegenwoordigd met een leerkracht én een ouder. Sinds januari 2023 is de voorzittershamer in handen van de heer S. Grahame (ouder).

De GMR vergadert minimaal 4 keer per jaar aan de hand van een vaste jaarplanning en inhoudelijke onderwerpen. De voorzitter van de College van Bestuur neemt deel aan de vergaderingen en op uitnodiging sluit ook het college van bestuur-lid met de portefeuille HRM/ Financiën en/of de controller aan.

Het College van Bestuur bestaat uit:
Barbara Beulens, voorzitter
Jos Dieleman, lid