Betrokkenheid

van ouders

Ouders spelen een cruciale rol in al onze scholen. Ze zijn ouders zowel betrokken bij de dagelijkse praktijk als bij het beleid. Bij de formulering van ons nieuwe Strategisch beleid hebben ouders een grote bijdrage gehad.