Ieder kind wordt
herkend, erkend
en gekend.

Divider homepager header schuttershoek

Escaldascholen staat voor goed en toegankelijk onderwijs. Samen met ouders en partners in de regio werken we aan optimale ontwikkeling van leerlingen en personeel.

Aanmelden kind button

Ontmoeten

Ontdekken

Ontwikkelen

De Stichting Escaldascholen

verzorgt basisonderwijs op 5 basisscholen in de gemeente Sluis.
Op dit moment telt de Stichting ongeveer 648 leerlingen en 54 formatieplaatsen.

De Raad van Toezicht van de Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs in de gemeente Sluis,  Stichting Escaldascholen,  zoekt met ingang van  1 juni 2024  twee nieuwe leden. 

De Raad van Toezicht is op zoek naar leden die: 

  • belangstelling voor en kennis hebben van het onderwijs
  • HBO of WO werk- en denkniveau hebben
  • strategisch kunnen denken 
  • in staat zijn om een klankbordfunctie te kunnen vervullen voor en toezicht te kunnen houden op het College van Bestuur
  • een brede maatschappelijke belangstelling en betrokkenheid hebben
  • integer en onafhankelijk zijn
  • woonachtig zijn en een breed maatschappelijk netwerk hebben in de gemeente Sluis

Procedure

De huidige Raad van Toezicht heeft een benoemingscommissie samengesteld.
Begin mei worden kandidaten uitgenodigd waarna een voordracht aan de Raad van Toezicht wordt gedaan in juni.
De benoeming zal plaatsvinden door de Gemeenteraad van Sluis.

De leden van de Raad van Toezicht krijgen een vergoeding conform de richtlijnen van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI).

De sollicitatietermijn gaat in op datum publicatie en loopt tot 21 april.
U kunt uw sollicitatie met curriculum vitae, per brief en/of per e-mail, richten aan:

dhr. J. Schaalje, voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting Escaldascholen.
Postbus 35, 4500 AA Oostburg.
E-mailadres: info@ escaldascholen.nl  met vermelding van `Raad van Toezicht`

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuurskantoor van de Stichting Escaldascholen via telefoonnummer: 0117-450610.
Tevens kunt u hier het profiel van de Raad van Toezicht opvragen.